Phim kara hui: kara hui

Nữ Bá Vương HD-VietSub Nữ Bá Vương The Inspector Wears Skirts 1988
Sau lúc nửa đêm (Chuyến xe lúc nửa đêm) HD-VietSub Sau lúc nửa đêm (Chuyến xe lúc nửa đêm) The Midnight After 2014
Giày Thêu Hoa HD-VietSub Giày Thêu Hoa Blood Stained Shoes 2012
Ngũ lang bát quái côn HD-VietSub Ngũ lang bát quái côn Eight Diagram Pole Fighter 1984
Chung Cư Ma Ám HD-VietSub Chung Cư Ma Ám Rigor Mortis 2013
Sát Thủ Truyền Kỳ HD-VietSub Sát Thủ Truyền Kỳ Legendary Assassin 2008
Thiến Nữ U Hồn HD-VietSub Thiến Nữ U Hồn A Chinese Ghost Story 2011
Tắt Quảng Cáo [X]